Spory sądowe i arbitraż

- zastępstwo przed sądami powszechnymi w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych związanych z działalnością gospodarczą
- zastępstwo przed sądami arbitrażowymi,
- zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających,
- doradztwo na etapie przesądowym i mediacje,
- zastępstwo w postępowaniach upadłościowych w imieniu dłużników i wierzycieli

istock_000059448680_xxxlarge