Prawo pracy

- zastępstwo przed sądami pracy,
- doradztwo przy przejęciach zakładów pracy,
- doradztwo przy procesach zwolnień grupowych,
- tworzenie wewnętrznych aktów prawa pracy (regulaminów pracy, wynagradzania, organizacji pracy),
- prowadzenie procesów rozwiązywania stosunków pracy,
- sporządzanie i negocjowanie kontraktów menadżerskich,
- prowadzenie sporów zbiorowych i negocjowanie ze związkami zawodowymi.

Vertrag schlieen Stift berreichen