Prawo korporacyjne

- tworzenie spółek i oddziałów,
- doradztwo w zakresie umów wspólniczych,
- zastępstwo w sporach korporacyjnych,
- obsługa prawna organów spółek,
- reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy spółek,
- obsługa korporacyjna spółek,
- prowadzenie procesów transformacyjnych w spółkach,
- prowadzenie postępowań likwidacyjnych

Midsection of judge writing on paper at table in courtroom