Prawo energetyczne

- prowadzenie procesu inwestycyjnego dotyczącego projektów z sektora energetycznego,
- doradztwo z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego,
- doradztwo w postępowaniach regulacyjnych przed URE (w zakresie koncesji, stosowania taryf, zawierania umów i uzgodnień przyłączeniowych),
- sporządzanie i negocjowanie umów sprzedaży, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw,
- doradztwo przy obrocie prawami ze świadectw pochodzenia,
- doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi i sieciami przesyłowymi.

Electrical substation