Ochrona Środowiska

- zastępstwo przed organami ochrony środowiska,
- doradztwo w zakresie ochrony zasobów środowiska,
- doradztwo w zakresie gospodarki odpadami,
- doradztwo z zakresu prawa wodnego,
- doradztwo w postępowaniach o w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

oilseed-rape-642406