Nieruchomości

- prowadzenie audytów prawnych nieruchomości,
- zbywanie i nabywanie nieruchomości,
- nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,
- prowadzenie procesu inwestycyjnego,
- doradztwo dotyczące planistyki i zagospodarowania terenu,
- doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości,
- negocjowanie finansowania nabycia nieruchomości,
- prowadzenie postępowań restytucyjnych,

- obsługa wieczystoksięgowa,
- doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami,
- sporządzania oraz negocjowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości biurowych i komercyjnych,
- zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w kwestiach związanych z procesem inwestycyjnym,
- zastępstwo w postępowaniach dotyczących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości